Hopp til hovedinnhold

Fjellkiler

Utvikling og produksjon av kilesett for deling av stein og bryting av fjell

Om oss

I to tiår har vi utviklet, produsert og brukt kilesett for deling av stein og bryting av fjell. Vi har 30 års erfaring med konstruksjon og bygging av utstyr relatert til boring på land og til havs.

Vår anbefaling av produkter

Kilene i Hardox-450 produseres lokalt. Hardox-450 er et ekstremt kraftig stål. Det er mer enn 3 ganger så sterkt som vanlig stål. Smiing av blekker og mindre kiler er satt bort til en smie i India. Vi har valgt å få blekkene ubehandlet, siden vi ikke har kontroll med hvilke kjemikalier de ville ha brukt. Derfor vil overflaten på disse kunne være noe oksidert på overflaten. Nedenfor ser du våre anbefalte produkter

Hva er kilesett?

Med noen kilesett, en borhammer og en tung hammer kan nesten alle nevenyttige dele stein og bryte fjell. Metoden er gammel, enkel og svært effektiv.

Deling av stein og fjell

Det er mange muligheter for hva du kan gjøre når du skal dele stein og fjell. Her er noen eksempler:

  • Store steiner kan deles og formes til stablestein
  • Lag din egen brostein
  • Bryt ut stein i kjeller
  • Fjern bergnabber som alltid har stått i veien
  • Lage renner i fjell for å lede bort vann
  • Lage trappetrinn i fjellet

Historikk

Varianter av kile og blekk metoden har vært brukt siden gammel egyptiske tid. Med denne enkle mekaniske teknikk ble steinen først målt og merket. Spor ble laget med meisel og slager. I disse sporene ble bronse kiler og blekker satt. Dette var den vanligste metoden som ble brukt av egypterne for utvinning av kalkstein og sandstein.

Beskrivelse av kilesett

Et kilesett består av en kile og to blekk (sidekiler). Blekkene er tykkest i bunnen og tynnest i toppen. På utsiden er de avrundet slik at de får god støtte mot hullveggen. Innsiden av blekket er plant slik at den får god kontakt med kilen. De tre delene som settes sammen utgjør en sylinderirsk form.

Når de to blekkene er plassert på hver side av kilen, er den kombinerte diameter av settet det samme i begge ender. På større kilesett er gjerne radiusen litt redusert i øvre halvdel. Dette gjøres for å konsentrere sprengkreftene lengre nede i hullet.

Kilesett blir omtalt som steinkiler, stenkiler, sprekkiler, sprengkiler, sleggekiler, fjellkiler, fjeldkiler, bergkiler, bergverkskiler, bergmannskiler osv.
Teknikk


Flere kilesett settes vanligvis i en rett linje for å splitte et enkelt, stort stykke av stein. Steinen eller fjellet har ofte svake plan hvor den sprekker lettere enn andre. Med et trent øye er det mulig å se retningen på disse svake plan hvor det er mest hensiktsmessig å sette kilesømmen. Om en ikke ser dette kan en prøve seg fram. Man kan kompensere ved å sette kilesettene tettere.

Når en bryter fjell kan en prøve å følge samme retning som eventuelle naturlige sprekker. Naturlige sprekker kan også utnyttes ved at en setter kilesømmen med en vinkel større enn 90 grader slik at kilene vil prøve å åpne den eksiterende sprekken i det de lager en ny sprekk.


Avstand mellom kiler


Avstanden mellom hver kile er avhengig av størrelsen på kilen. En tommelfingerregel er en kilelengde mellom hvert kilehull, men dette vil variere med bergart og oppgave. For å tallfeste avstanden mellom hullene kan en si 10- 15 cm for kiler opp til 22 mm og for kiler fra 24 mm og oppover vil hullavstanden ligge på 25 – 35 cm.

Belastningen per kilesett øker med avstanden eller med andre ord jo størreavstand mellom kilesettene jo hardere må du slå. Dybden på hullet bør være minst så dype som kilen er lang. Ved bruk av elektrisk borhammer bør det legges til 2-3 cm fordi det blir liggende igjen en del borstøv i bunn av hullet.


Sette kiler og blekk


Kile og blekk settes slik at ørene på blekkene  peker normalt ut fra retningen på hullrekken. Før kilene bankes ned løftes bøyen/radiusen på ørene ørene klar av fjellet slik at blekkene ikke blir hengende på ørene. Dette oppnås ved å legge en finger mellom hvert øre og fjellet. Kilene slås inn jevnt ved at en gir alle kilene et slag før alle får hvert sitt slag nummer to osv.

Når kilene er slått godt inn venter man noen minutter. Det for at steinen skal få tid til å reagere. Når fjellet begynner å sprekke høres en knitrende lyd. Dersom ingenting skjer gis hver og en kile et slag eller to. Deretter venter man litt igjen, for å se og høre om sprekken kommer. Dersom ingenting skjer og du føler at kilene har fått nok juling må du vurdere å sette inn flere kiler eller om du har satt kilesømmen på feil sted.


Fjerne kiler


Dersom du bryter fjell og føler det ikke skjer noe må du forsøke å få kilene ut igjen. For å få til det kan du bore et hull på skrå inn slik at hullet treffer like på siden av kilesettet som står fast. Vinkelen mellom det nye og hullet med kilesett i bør være ca. 45 grader.

I det nye hullet setter du et nytt kilesett slik at et av blekkene har ørespissen pekende oppover og et nedover.  Når kilen slås inn vil en slå opp et skall rundt den fastlåste kilen. Dersom man starter forsiktig, ved å ikke prøve å bryte ut for mye av gangen, kommer man sjelden i denne situasjonen.


Tips og råd med bruk av kilesett


Under deling av stein vil det alltid hjelpe å sette inn flere kiler. For best mulig utnyttelse av kilesettene må blekkene smøres på flatene som er i kontakt med kilen. 

Små kiler opp til 20 mm kan smøres med sagkjedeolje, best er det å bruke et fett med god bæreevne. Molybidensulfid fett, MoS2 fra Biltema kan anbefales. Effekten av smøring har faktor 2 inntil kilen begynner å gli mellom blekkene. I det den glir øker faktoren til 5. Dersom man borer alle hullene til kilesømmen først, vil en oppdage at bor og maskin blir veldig varme. Bor heller et hull og sett i kilesett før du borer neste hull. Da får bor og maskin mer tid til å kjøle seg ned. Det er også viktig å smøre tangen på boret. Det er den delen som stikkes inn i maskinen. Bruk gjerne Høytemperaturfett fra Biltema.

Boret sitter fast i maskinen

Dersom tangen på boret ikke smøres kan det bli utviklet mye varme i borholderen. Det reduserer kjølingen av boret og kan ved det øke slitasjen på både borkrone, tange og ikke minst borholderen. I værste fall låses boret fast til maskinen. Filmen nedenfor viser hvordan du kan få løsnet et fastlåst bor.

Kontakt oss

Vi gir deg gode råd og veiledning rundt kilesett for deling av stein og bryting av fjell.

Kontakt oss i dag dersom du har noen spørsmål eller har behov for spesialprodukter.

Ring etter kl 16 på arbeidsdager, eller send SMS mellom 8.00-16.00
Roseveien 14, 3408 Tranby

Send oss en melding